Aktualności

Bramy przeciwpożarowe - czym są i gdzie je stosować?

Aktualność


Bramy przeciwpożarowe - czym są i gdzie je stosować?

Mianem bram przeciwpożarowych określa się wyroby budowlane zaliczane do kategorii urządzeń przeciwpożarowych, mających za zadanie samoczynnie zamykać otwory o dużych powierzchniach lub prowadzić ciągi technologiczne, w przypadku których nie ma możliwości zastosowania elementów przeciwpożarowych.

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Zastosowanie bram przeciwpożarowych jest regulowane przez obowiązujące w Polsce prawo. Najczęściej spotkać można się z nimi przy obiektach przemysłowych, biurowcach, centrach handlowych oraz szpitalach. Każda brama tego typu musi mieć oznaczenie pod postacią tabliczki znamionowej zawierającej informacje na temat jej kluczowych parametrów i spełniania wymagań Aprobaty Technicznej. Bramy przeciwpożarowe montuje się w celu zamknięcia przejść między strefami pożarowymi - dzięki temu można zatrzymać ogień w jednym pomieszczeniu, zmniejszając ryzyko strat. 

Bezpieczeństwo bramy przeciwpożarowej

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ciężar bramy stanowi główne źródło zagrożenia w momencie jej zamykania. Jak wiadomo, pożar jest zdarzeniem, którego nie można przewidzieć, a uruchomienie zamykania bramy przeciwpożarowej może mieć miejsce w momencie, gdy w obrębie jej otworu jest prowadzona ewakuacja. W sytuacjach krytycznych niezwykle pomocne okazać mogą się bramy posiadające czujniki zbliżeniowe stopujące ich ruch przed przeszkodą lub wyposażone w przyciski awaryjnego zatrzymania napędu. Wstrzymanie ruchu bramy PPOŻ. trwa do momentu usunięcia przeszkody lub zwolnienia przycisku awaryjnego. Co ważne, tego typu możliwości gwarantują jedynie bramy wyposażone w napędy zamykające. Te, które zamykają się na skutek zwolnienia elektrotrzymacza, opadają pod wpływem grawitacji, a co za tym idzie - nie ma możliwości ich awaryjnego zamknięcia. Warto dodać, że zgodnie z § 240 Warunków Technicznych na drogach ewakuacyjnych można montować bramy przeciwpożarowe o ruchu poziomym, lecz powinny być one wyposażone w drzwi ewakuacyjne. Należy także pamiętać, że aby bramy przeciwpożarowe spełniały swoją funkcję, powinny być wykonane w odpowiednich wymiarach oraz montowane przez profesjonalistów posiadających certyfikat od danego producenta. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w normie wyrobu EN-16034:2014 „Drzwi, bramy i okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelnosci”.

 

Konserwacja bram przeciwpożarowych

Bramy ppoż., tak jak wszystkie inne urządzenia ppoż. należy poddawać regularnej konserwacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 roku. Przegląd bram przeciwpożarowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Przegląd bram pożarowych obejmuje ogólną ocenę ich stanu pod kątem uszkodzeń mechanicznych takich elementów bramy jak: poziom zanieczyszczenia czujek, poprawność ich zadziałania, poprawność działania sygnalizatorów optyczno-akustyczych, poprawność jazdy bramy, stan rolek, linek naprężających. Kontroli poddaje się także możliwość otworzenia drzwi ewakuacyjnych w bramie. W trakcie przeglądu do komory detekcyjnej czujki wpuszczany jest dym w celu sprawdzenia, czy czujniki są sprawne oraz, czy brama zacznie się samoistnie zamykać po wykryciu dymu przez czujki.

Serwis i konserwacja NoFire

Od 2013 roku firma NoFire zajmuje się profesjonalnym serwisem i konserwacją urządzeń ppoż. Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani profesjonaliści, którzy wykonują swoją pracę precyzyjnie i rzetelnie, dzięki czemu nasza firma cieszy się dużym zaufaniem wśród szerokiego grona klientów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt