Aktualności

Gdzie montować przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Aktualność


Gdzie montować przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Każdy budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, która znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie. Niemniej jej obecność odgrywa również niemałą rolę w momencie, gdy zostanie wzniecony pożar. Jej zadaniem jest wtedy zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa osobom przeprowadzającym akcję gaśniczą, narażonym na ewentualne porażenie prądem elektrycznym. Aby było to możliwe, należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na pracę samej instalacji, ale przede wszystkim obecność wyłącznika ppoż. Z tego też względu w poniższym artykule zdecydowaliśmy się opowiedzieć, co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, kiedy właściwie należy go zamontować oraz gdzie, a także jak w jego przypadku wygląda kwestia przeglądów technicznych.

Co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Wyłącznik przeciwpożarowy to nieodłączny element instalacji przeciwpożarowej. Jego obowiązkiem jest odcięcie dopływu prądu elektrycznego do wszystkich obwodów, z wyjątkiem tych, które umożliwiają zasilenie urządzeń wykorzystywanych podczas akcji ratowniczej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji osób zagrożonych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to najprostszy i zarazem najszybszy sposób na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom biorącym udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, wystawionych na ryzyko ewentualnego porażenia prądem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - kiedy wymagany?

Wielu przedsiębiorców, jak i osób fizycznych zastanawia się, kiedy wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Otóż zgodnie z paragrafem 183 zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, dotyczącym uwarunkowań technicznych budownictwa, wyłącznik przeciwpożarowy jest obligatoryjnym elementem wyposażenia budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m3. Dotyczy to zarówno budynków, w których istnieje niebezpieczeństwo pożaru, jak i wybuchu. Są nimi m.in. stadiony, hale sportowe, centra handlowe, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki, usługowe, szkoły, przedszkola, magazyny i hale produkcyjne. Wyłącznik przeciwpożarowy według schematu oraz powszechnie obowiązujących przepisów powinien znajdować się w pobliżu głównego wejścia i – co więcej – zostać odpowiednio oznakowany.

Wymagania prawne a przegląd techniczny wyłącznika przeciwpożarowego

Wyłącznik PPOŻ. podobnie jak inne instalacje przeciwpożarowe w obiekcie, aby był sprawny, musi zostać poddany przeglądowi technicznemu. W aktualnie obowiązujących przepisach zostały określone czynności, jakie należy wykonać podczas przeglądu. Jest to przede wszystkim fizyczne sprawdzenie zadziałania wyłącznika, czy odłącza dopływ energii elektrycznej do budynku. Ponadto sprawdzany jest stan szkieł w przyciskach wyzwalających i oznakowanie. Mając to na uwadze, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego należy zlecić specjalistom. W naszej firmie NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ. S. C. zadanie to powierzamy wykwalifikowanym elektrykom, posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania przeglądu technicznego. Najlepszym dowodem ich wiedzy oraz umiejętności jest liczba klientów, którzy nam zaufali na przestrzeni ostatnich lat.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt