Aktualności

Jak zachować się podczas ewakuacji?

Aktualność


Jak zachować się podczas ewakuacji?

Mianem ewakuacji określa się przedsięwzięcie, którego celem jest sprawne opuszczenie obiektu przez ludzi w jak najkrótszym czasie, w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. W poniższym artykule omówimy najważniejsze zasady ewakuacji oraz sposoby oznaczania drogi ewakuacyjnej.

Przebieg ewakuacji

W sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia m.in. poprzez wybuch pożaru, katastrofę budowlaną bądź atak terrorystyczny pierwszym krokiem jest poinformowanie wszystkich użytkowników danego obiektu o występującym zagrożeniu. Kolejnym etapem jest ewakuacja osób znajdujących się bezpośrednio w pomieszczeniu objętym pożarem lub w jego pobliżu oraz osoby przebywające w miejscach, gdzie rozprzestrzeniający się ogień może odciąć drogę ewakuacyjną. Często podczas pożaru mamy do czynienia z dużym zadymieniem - w takiej sytuacji należy ewakuować się w pozycji pochylonej, a w miarę możliwości zasłonić nos i usta mokrą chustką. Dodatkowo należy poruszać się wzdłuż ścian, ponieważ w zadymionym pomieszczeniu w łatwy sposób można stracić orientację i mieć problem z odnalezieniem drogi ewakuacyjnej. Przebieg ewakuacji kończy się we wskazanym miejscu przez straż pożarną. Jeżeli stan osobowy po ewakuacji się nie zgadza i masz podejrzenie, że ktoś pozostał w strefie zagrożenia, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić służbom ratunkowym.

Najważniejsze zasady ewakuacji

Przede wszystkim podczas ewakuacji należy zachować spokój i ciszę. Nie należy biegać ani wyprzedzać innych osób, ponieważ stwarza to dodatkowe zagrożenie. W trakcie ewakuacji nie powinno się zatrzymywać, a tym bardziej wracać w miejsce zagrożenia. Pamiętajmy także, że podczas pożaru nie wolno korzystać z wind, a przede wszystkim nie należy narażać życia na rzecz ratowania mienia!

Ewakuacja a przepisy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej obowiązkiem zarządcy bądź właściciela budynku jest zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie lub na jego terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Z każdego pomieszczenia w budynku powinna być zapewniona droga ewakuacyjna, aby w trakcie zagrożenia zdrowia i życia można było swobodnie opuścić budynek. Dla bezpiecznej ewakuacji istotne są także oznaczenia - powinny one w sposób jasny i czytelny wskazywać najszybszą drogę wyjścia. Zgodnie z przepisami znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone na ścianie na wysokości około 150 cm od podłogi lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości ponad 200 cm od podłogi. Podczas rozmieszczania znaków ewakuacyjnych należy mieć także na uwadze miejsce źródła światła, aby kierunek ewakuacji na oznaczeniach był dla każdego zrozumiały.

Przepisy zobowiązują właściciela obiektu do zapewnienia: dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz dojść do nich, oświetlenia awaryjnego, zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, a także spełnienia pozostałych warunków ewakuacji, które określone są w przepisach techniczno-budowlanych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w zarządzanym przez Ciebie obiekcie zachęcamy do skorzystania z usług firmy NOFIRE Usługi BHP i PPOŻ S. C., gdzie od lat zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej i BHP. Gwarantujemy profesjonalizm oraz pełną satysfakcję.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt