Aktualności

Na czym polega opracowanie operatu przeciwpożarowego?

Aktualność


Na czym polega opracowanie operatu przeciwpożarowego?

Przedsiębiorstwa, których działalność skupia się na zbieraniu, magazynowaniu oraz przetwarzaniu odpadów, również tych niebezpiecznych, przed oficjalnym rozpoczęciem działalności są zobligowane do uzyskania stosownych zezwoleń. Jednak aby było to możliwe, w pierwszej kolejności należy skompletować dokumentację, której najistotniejszym elementem jest operat przeciwpożarowy, dotyczący stanu technicznego instalacji oraz budynków, w których będą podejmowane wcześniej wspomniane działania. W poniższym wpisie podpowiemy, czym właściwie jest operat przeciwpożarowy, kto go wykonuje, jakie dokumenty powinien on zawierać oraz jaki jest koszt jego sporządzenia.

Operat pożarowy - co to jest?

Operat przeciwpożarowy to dokument jasno określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu bądź innego miejsca magazynowania odpadów. Powinien go posiadać każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności zbiera, magazynuje, przetwarza lub wytwarza różnorodne odpady. Uchodzi on za dokument obligatoryjny podczas ubiegania się o zezwolenia umożliwiające zbieranie bądź przetwarzanie odpadów.

Operat przeciwpożarowy może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, co zostało określone w powszechnie przyjętej Ustawie o odpadach. Jednym z nich jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wtedy zezwolenie jest wydawane przez marszałka województwa bądź regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku, gdy zezwolenie jest wydawane przez starostę, wystarczy, aby operat pożarowy został sporządzony przez osobę z tytułem inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie bezpieczeństwa w specjalności inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinien zawierać operat pożarowy?

Skoro już wiesz, co to jest operat przeciwpożarowy oraz jakie osoby mogą pomóc Ci go opracować, warto wspomnieć, co dokładnie powinien zawierać opisywany dokument. Operat przeciwpożarowy powinien zawierać:

  • informacje formalno-prawne dotyczące przedmiotu, celu stworzenia dokumentu, wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego sporządzenie, adres podmiotu oraz zakres jego działalności wraz z rodzajem, masą odpadów i miejscem ich magazynowania, przetwarzania bądź wytwarzania,
  • informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmujące warunki ochrony oraz warunki techniczne, charakterystykę procesu technologicznego, a także jasno określone przepisy i sposoby postępowania na wypadek pożaru,
  • opinie o instalacjach oraz obiektach budowlanych, w których poczynane są działania przez przedsiębiorstwo z udziałem odpadów, potwierdzające spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ewentualne wskazanie warunków do spełnienia określonych wymagań.

Operat pożarowy a cena usługi sporządzania dokumentu

Cena operatu pożarowego w dużej mierze jest uwarunkowana ilością oraz różnorodnością prac niezbędnych do przeprowadzenia, w celu opracowania dokumentu zgodnego z ogólnie obowiązującymi przepisami. Niemniej warto skorzystać z usług specjalistów, którzy mają niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w tym temacie. Nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ. S. C. oferuje profesjonalną obsługę, z której pomocą uzyskanie niezbędnych zezwoleń pozwalających na magazynowanie, przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów okazuje się nie tyle proste, ile szybkie.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt